keskiviikko 28. marraskuuta 2018

Astianpesukoneen irroitus


Astianpesukoneen irroitus on käytännössä astianpesukoneen asennus vastakkaiseen suuntaan tehtynä. Muista tulpata avatut vesiliitännät. Tässä on astianpesukoneen irroitusohje.Kuva 1. Tulovesiputken messinkinen tulppa ja viemäriyhteen kuminen tulppa.


1. Sulje hanassa oleva astianpesukoneen liitäntäputken venttiili.


2. Irroita seinäpistoke

Seinäpistokkeen irroittamisella lisätään työturvallisuutta poistamalla sähköiskun mahdollisuus.


3. Irroita vesiliitännät

Irroita ensin astianpesukoneen poistovesiletku viemäriyhteestä ja tulppaa viemäriyhde kumitulpalla (Kuva 1). Valuta poistovesiletku tyhjäksi vedestä ja tulppaa se omalla tulpalla (Kuva 2). Tulppauksella varmistetaan, että poistovesiletkuun/astianpesukoneeseen mahdollisesti jäänyt vesi ei pääse valumaan lattialle.

Seuraavaksi irroita tulovesiletku hanan astianpesukoneen liitäntäputkesta ja tulppaa liitäntäputki sopivalla tulpalla (Kuva 1). Liitäntäputken tulppaus estää veden valumisen allaskaappiin, vaikka joku avaisi hanassa olevan astianpesukoneen liitäntäputken venttiilin.


Kuva 2. Astianpesukoneen poistovesiletkun tulppa.


4. Irroita kaikki ruuvit, joilla astianpesukone on kiinnitetty tiskipöytään tai kalustelevyihin. Kierrä astianpesukoneen jalkoja ylöspäin, jotta se laskeutuu alemmaksi ja tiskipöydän ja koneen rungon väliin jää vapaata tilaa.


5. Lopuksi vedä astianpesukone ulos tiskipöydän/työtason alta.

lauantai 24. marraskuuta 2018

Astianpesukoneen letkujen jatkaminen


Joskus astianpesukone joudutaan sijoittamaan niin etäälle vesipisteestä, että koneen omat letkut eivät ylety vesiliitäntöihin, jolloin letkuja täytyy jatkaa. Tässä on ohje astianpesukoneen letkujen jatkamiseksi.


Letkujen jatkamiseen tarvitaan jatkoletkujen lisäksi jatkoholkki, kaksoisnippa ja kaksi letkuklemmaria. Oikein tehtynä liitokset ovat pitäviä ja kestäviä.


Kuva 1: Messinkinen kaksoisnippa ja muovinen jatkoholkki astianpesukoneen letkujen jatkamiseen.


Kiinnitä kaksoisnippa ensin astianpesukoneen tulovesiletkun päähän ja kiristä liitos sopivilla työkauluilla. Kiinnitä seuraavaksi jatkoletku kaksoisnippaan. Jatkoletkun toinen pää kiinnitetään tulovesiliitäntään.


Kuva 2: Astianpesukoneen tulovesiletkun jatkos. Astianpesukoneen tulovesiletkuun on kiinnitetty kaksoisnippa ja kaksoisnippaan on kiinnitettty jatkoletku.


Kiinnitä jatkoholkki astianpesukoneen poistovesiletkun päähän putkiklemmarilla. Kiinnitä jatkoletku jatkoholkkiin putkiklemmarilla.


Kuva 3. Astianpesukoneen poistovesiletkun jatkos. Astianpesukoneen poistovesiletkuun on kiinnitetty jatkoletku jatkoholkkia käyttäen.


Tätä ohjetta voidaan käyttää myös pesukoneen letkujen jatkamiseen.

Raimon kotiapu tekee astianpesukoneen ja pesukoneen asennuksia pääkaupunkiseudulla.

perjantai 16. marraskuuta 2018

Asiakaspalautetta


Raimon kotiapu kävi asentamassa astianpesukoneen helsinkiläiselle asiakkaalle. Asiakas antoi positiivista palautetta, joka ilahduttaa pienyrittäjää arkisen aherruksen keskellä ja osoittaa, että palvelussa on ilmeisesti jotain mennyt melkein oikein.


Kuvan astianpesukone ja koira eivät liity juttuun.

Tässä Raimon kotiavun saama asiakaspalaute kokonaisuudessaan:

Kiitos!
Maksettu on ja suosittelen sinua mielelläni omissa verkostoissani.
Valitsin sinut muuten sinun kotisivujesi pohjalta. Siellä olevat kommentit yrityksestäsi ovat hyvät ja antavat luotettavan ja asiallisen kuvan. Voin allekirjoittaa ne.


keskiviikko 13. syyskuuta 2017

Astianpesukoneen asennus


Astianpesukoneen asennus ei ole vaikeaa, kunhan käytettävissä on oikeat työkalut ja tarvikkeet. Tässä on astianpesukoneen asennusohje.


Kuva 1. Nykyaikainen astianpesukone vaalentaa arjen harmautta.

Astianpesukoneen asentamiseen tarvitaan mm. seuraavia työkaluja ja tarvikkeita:

1. Putkipihdit
2. Siirtoleukapihdit
3. Jakoavain
4. Putkiklemmariavain
5. Sivuleikkurit
6. Ruuvinväännin/Porakone
7. Monitoimityökalu
8. Vuotosuoja
9. Muunnosnippa
10. Putkiklemmari


Kuva 2. Astianpesukoneen asennuksessa tarvittavia työkaluja ja tarvikkeita.


Asennus aloitetaan tarkistamalla, että vesiletkuille (tulovesi ja poistovesi) on riittävä kulkuaukko allaskaappiin astianpesukoneelle varatusta tilasta, joka tavallisimmin sijaitsee allaskaapin vieressä. Paras paikka kulkuaukolle on allaskaapin pohjassa mahdollisimman lähellä astianpesukonetta. Mikäli kulkuaukko tehdään allaskaapin seinään, on aukko tehtävä mahdollisimman lähelle allaskaapin takaseinää. Uusi kulkuaukko tai vanhan kulkuaukon suurentaminen on kätevintä tehdä monitoimikoneella tai reikäsahalla.


Kuva 3. Paras paikka astianpesukoneen vesiletkujen kulkuaukolle on allaskaapin pohjassa.


Vuotosuoja asetaan ensin paikalleen ja astianpesukone sijoitetaan asennuspaikan viereen niin, että vesiletkujen ja sähköjohdon päät voidaan pujottaa allaskaappiin. Eniten tilaa vaativa letku tai johto kannattaa pujottaa ensimmäisenä. Näin menetellen varmistetaan, että kulkuaukko riittää kaikille letkuille ja sähköjohdolle.

Kun pujotukset on tehty, voidaan astianpesukone työntää varovasti paikoilleen. Paikoilleen työntäminen kannattaa tehdä vaiheittain, jolloin letkuja voidaan vetää pidemmälle allaskaapissa. Näin menetellen vähennetään riskiä, että letkut taittuisivat koneen takana mutkalle, joka voisi estää veden virtausta.

Kun kone on paikoillaan, on vielä hyvä tarkistaa, että letkut eivät ole puristuksissa pujotusreitillä ja pääsevät vapaasti liikkumaan. Puristukseen jääneet letkut voivat vaurioitua ja alkaa vuotamaan.

Seuraavassa on esimerkki huolimattomasti suoritetusta asennuksesta, jossa kulkuaukko on liian kaukana allaskaapin takaseinästä. Tämän vuoksi poistovesiletku oli jäänyt puristuksiin aukon reunan ja astianpesukoneen takakulman väliin. Poistovesiletku oli alkanut vuotamaan kolme vuotta asennuksen jälkeen. Raimon kotiapu kävi korjaamassa esimerkin virheellisen asennuksen, joka oli isännöitsijän mukaan ammattilaisen tekemä.

Vaikka esimerkkitapauksessa puristuksiin jäänyt poistovesiletku oli aiheuttanut vuodon, on astianpesukoneiden ja pesukoneiden vesiliitäntöjen vuotojen yleisin syy kuitenkin puuttuvassa tai huonokuntoisessa tiivistessä. Liitäntöjä tehtäessä on tiivisteiden olemassaolo ja kunto aina tarkistettava.


Kuva 4. Väärin sijoitettu kulkuaukko (liian etäällä allaskaapin takaseinästä). Astianpesukoneen poistovesiletku oli jäänyt puristuksiin ja alkoi vuotamaan kolme vuotta asennuksen jälkeen.


Kuva 5. Puristuksiin jäänyt vuotava poistovesiletku.


Seuraavaksi astianpesukone  nostetaan säädettävillä jaloilla tiskipöytää/työtasoa vasten. Astianpesukoneissa on yleensä kolme säädettävää jalkaa: kaksi etukulmissa ja yksi takana keskellä. Etummaiset jalat säädetään jalkoja kiertämällä. Tämä voidaan tehdä käsin tai sopivalla työkalulla, mikäli jalkojen kierre tuntuu jäykältä. Takajalan säätöä varten on olemassa erityinen säätömekanismi, jonka säätöruuvi sijaitsee koneen edessä keskellä. Ruuvin vieressä on usein opastava nuolikuvio, joka kertoo kiertosuunnan takajalan pidentämiseksi tai lyhentämiseksi. Takajalan säädössä kannattaa noudattaa varovaisuutta, koska (muoviset) säätömekanismit eivät ole erityisen lujatekoisia.


Kuva 6. Kuvan astianpesukoneessa on musta muovinen säätöruuvi takajalan korkeussäätöä varten. Ruuvin vieressä on opastavat nuolikuviot.


Mikäli tiskipöytä on tukevasti kiinnitetty, voidaan astianpesukone "lukita" paikoilleen nostamalla se säätöjalkojen avulla tiskipöytää vasten. Tällöin ei tarvita muita kiinnityksiä. Tarvittaessa astianpesukone voidaan kiinnittaa tiskipöytään tai kalustelevyihin ruuveilla.

Hanassa astianpesukoneliitäntäputken päässä on 1/2"-kierre. Koska astianpesukoneen tulovesiletkun päässä on yleisimmin 3/4"-kierre, on hanan putken päähän asennettava muunnosnippa, joka muuntaa kierteen astianpesukoneen tulovesiletkulle sopivaksi.


Kuva 7. Muunnosnipalla (vasemmalla) voidaan hanan putken päässä oleva 1/2" kierre muuntaa 3/4" kierteeksi, jollainen on astianpesukoneen tulovesiletkun päässä. Muunnosnipan sisällä näkyy vihreä tiiviste.


Muunnosnippa kierretään aluksi käsin hanan liitäntäputken päähän ja kiristetään sitten ns. vastaotteella eli liitäntäputken kierreliittimestä otetaan tukeva ote esim. siirtoleukapihdeillä, joilla putken päätä (ja kierreliitintä) pidetään paikoillaan, kun muunnosnippa kiristetään putkipihdeillä.

Astianpesukoneen tulovesiletku kiinnitetään muunnosnippaan samalla tavalla vastaotetta käyttäen. Ilman vastaotetta hanan pehmeä liitäntäputki vääntyy kierteelle ja hana voi vioittua.

Astianpesukoneen poistovesiletku kiinnitetään putkiklemmarilla vapaaseen avonaiseen viemäriyhteeseen. Letku tulisi sijoittaa niin, että se kiertää tiskipöydän alapinnan kautta, jolloin sen ylin kohta on mahdollisimman korkealla allaskaapissa. Tällä sijoituksella estetään tiskialtaasta laskevan veden virtaus poistovesiletkuun. Poistovesiletku kiinnitetään lisäksi nippusiteillä, jotta se pysyy tukevasti paikoillaan.


Kuva 8. Astianpesukoneen poistovesiletkun kiinnitys viemäriyhteeseen. Oikeaoppisesti kiinnitetty poistovesiletku lähtee viemäriyhteestä ylöspäin.

Kun kaikki tarvittavat liitännät on tehty, suoritetaan astianpesukoneelle koeajo, jolla tarkistetaan, että vesikierto toimii vapaasti eikä vuotoja ole.

Raimon kotiapu suorittaa astianpesukoneen ja pesukoneen asennuksia pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Tuusula, Kerava ja Sipoo). 

Tilaa astianpesukoneen asennus numerosta 0453174790.

perjantai 9. syyskuuta 2016

LG pesukoneen luukun lukon huolto


Pesukoneemme LG WD-1274FB:n viallinen luukun lukko aiheutti piippauksia ja antoi virhekoodin dE käynnistettäessä pesuohjelmaa. Lisäksi pesuohjelman käynnistyminen viivästyi virhetilanteen ajaksi. Lukon huolto poisti ongelman.

Pesukonettamme oli jo jonkin aikaa vaivannut ärsyttävä vika. Pesuohjelma ei lähtenyt käyntiin, vaan kone alkoi piippaamaan ja näyttöön tuli virhekoodi dE. Vaimo keksi, että täräyttämällä konetta virhetilanne laukesi ja ohjelma lähti käyntiin. Ongelma kuitenkin paheni ajan myötä ja ohjelman käynnistyminen alkoi olla vähän arpapeliä. CRC:n ruiskuttaminen lukkoon tuntui hivenen auttavan, mutta ei poistanut ongelmaa kokonaan.

Rumman laakerin vaihdon yhteydessä päätin selvittää voisiko lukko-ongelmalle tehdä jotain. Otin lukon irti ja avasin sen. Lukon kuoreen oli palanut reikä ilmeisesti virtapiikin seurauksena. Myös lukon sisällä olevat kupariset levyt ja rautanappi olivat nokeentuneet. Puhdistin kuparilevyn ja rautanapin sekä säädin lukon "kärkiväliä" pienemmäksi. Näillä toimenpiteillä lukko korjaantui ja ongelma poistui. Nyt pesuohjelma lähtee laakista käyntiin ja pesukoneen 20-vuoden käyttöikätavoite on edelleen realistinen.

Vuonna 2002 ostettuun pesukoneeseen ei saanut (elokuussa 2016) uutta lukkoa varaosaliikkeistä. Ebaystä olisi saanut uuden lukon n. 50 € hintaan, mikä lisäsi motivaatiota vanhan lukon huoltoon.LG pesukoneen luukun lukko avattuna. Kuoreen (oikealla) on palanut reikä ja lukon metalliosat ovat nokeentuneet.


Lukossa oleva kuparilevy on nokinen.


Lukon kuparilevy ja rautanappi on puhdistettu.


Lukko on puhdistettu ja sen "kärkiväliä" on säädetty pienemmäksi taivuttamalla oikeanpuoleista kuparilevyä. "Kärkiväli" on kuparilevyissä olevien pienten rautanappien välissä.


Huollettu lukko on asennettu paikoilleen. Kuoreen palanut reikä on teipattu sähköteipillä.

sunnuntai 21. elokuuta 2016

Rummun laakerien vaihto LG WD-1274FB pesukoneeseen


Pesukoneen rummun laakerien vaihto saattaa kuulostaa vähän hankalalta työltä, mutta se on tehtävissä ihan tavallisilla työkaluilla kotona. Laakerien vaihto vaatii kuitenkin pesukoneen purkamista.

Pesukoneemme LG WD-1274FB:n rummun laakeri alkoi pitää rohinaa runsaan 13 vuoden käytön jälkeen, joten edessä oli laakerin vaihto. Pesukoneeseen on aikaisemmin vaihdettu takometri ja iskunvaimentimet. Lisäksi pesukoneen letkut on puhdistettu ja ruostuneita peltejä on maalattu.

Laakerien vaihdosta löytyi youtubesta video, josta näkee mitä pitää tehdä. Pesukoneen rumpu on muovisessa rumpukotelossa, joka täytyy ottaa irti ja purkaa. Rumpukotelo on kiinnitetty koneen runkoon kolmella jousella ja kahdella iskunvaimentimella.

Rumpukotelon saa kätevimmin ulos koneesta etuseinän kautta eli koneen etuseinä on purettava ensin. Kun etuseinä on purettu, irroitetaan rumpukotelosta painot, letkut,iskunvaimentimet ja sähkömoottori.

Rumpukotelo koostuu kahdesta puolikkaasta, jotka on kiinnitetty toisiinsa useilla ruuveilla. Ruuvinväännin helpottaa työtä merkittävästi. Rumpukotelosta on hyvä irroittaa myös lämmitysvastus, jotta kotelon puolikkaan voi laittaa liitospuoli alaspäin pöydälle tai lattialle.

Seuraavaksi irroitetaan hihnapyörän rummun akseliin lukitseva mutteri. Tähän tarvitaan iso jakoavain tai kiintoavain (koko 23 ?). Mutteri lukitsee myös rummun (akselin) rumpukoteloon (eli laakereihin).

Kun hihnapyörä on irroitettu ja rummun akselin pää on vapaasti näkyvissä irroitetaan rumpu rumpukotelosta lyömällä vasaralla tai kuminuijalla akselin päähän niin lujaa että akseli irtoaa laakereista.

Sitten onkin vuorossa purkutyön vaikein (allekirjoittaneen mielestä) osa eli laakerien irrotus. Rumpukotelossa on kaksi laakeria. Isompi laakeri on sisäpuolella ja pienempi ulkopuolella. Lisäksi sisäpuolella olevan laakerin edessä on kuminen tiiviste, jonka kannattaa vaihtaa samalla. Pienempi laakeri irroitetaan ensin. Rumpukotelo on tuettava esim laudanpätkien avulla, jotta ulkonevan keskikohdan (jossa laakerit sijaitsevat) saa irti työtasosta. Laakerien irroitus pohjustetaan sopivalla voiteluaineella. Laakerien irroitukseen tarvitaan tukeva ja riittävän pitkä ( esim 30 cm) lyöntituurna ja vasara. Itse käytin lyöntituurnana paksuseinäistä teräsputken pätkää. Aseta lyöntituurna laakerin reunaa vasten ja lyö napakasti vasaralla. Siirrä tuurnaa laakerin eripuolille, jotta kuormitus olisi tasaisempaa. Laakeri kyllä irtoaa, kunhan uskaltaa käyttää tarpeeksi voimaa. (Tässä vaiheessa ei ole enää paljon menetettävää...)

Kun laakerit oli irroitettu, rumpukotelo ja rummun akseli puhdistettiin. Jos vuosia käytössä ollut pesukone alkaa tuoksua epämiellyttävästi, on syynä rumpukoteloon ja letkuihin kertynyt nukkakarsta. Ainoa keino puhdistaa pesukone perusteellisesti on sen purkaminen. Vaivannäkö kuitenkin kannattaa, koska tuloksena on käytännössä uudenveroinen ja huomattavasti vähemmän epämiellyttävästi tuoksuva pesukone.

Rumpukotelon laakeripesä on myös hyvä puhdistaa ja voidella esim vaseliinilla.

Sitten onkin vuorossa uusien laakerien asennus ja koneen purkaminen vastasuuntaan eli yleisimmin kasaaminen.

Uudet laakerit voidaan laittaa pakastimeen jäähtymään ennen asennusta. Laakerit naputellaan vasaran ja sopivan lyöntituurnan avulla paikalleen. Vanhat laakerit toimivat hyvinä tuurnina/välikappaleina, koska ne ovat sopivan kokoisia ja suojaavat samalla uusia laakereita iskuilta. Laakerien keskellä kuulien edessä on ohut suojapelti, joka voi vahingoittua vasaran tai lyöntituurnan iskusta eli sitä kohtaa pitää varoa. Muuten voimaa voi ja pitää käyttää ihan ronskisti.

Laakerisarja (kaksi laakeria ja rummun akselin tiiviste) maksoi 39 € Kodinkonepalvelussa.

Mielenkiintoinen yksityiskohta oli erään huoltoliikkeen lausunto, jonka mukaan laakereita "ei saa irti eikä niitä vaihdeta, vaan koko rumpu vaihdetaan" (kysyin hintaa laakerien irrotukselle ennenkuin löysin työhön riittävät ronskit otteet ja työkalut).

Pesukoneemme saavuttaa jouluna 14-vuoden iän. Se on ihan kohtuullinen käyttöikä nykyaikaiselle kodinkoneelle. Laakerien vaihdon jälkeen olen asettanut tavoitteeksi 20-vuoden käyttöiän ja uskon, että sen voi saavuttaa ihan kotikonstein. Ainakin omalla kohdalla kynnys turvautua ammattimaiseen pesukonehuoltoon on taas noussut hivenen korkeammalle.

Alla on kuvia laakerien vaihdosta.


Purettu pesukone on murheellisen näköinen. Tässä vaiheessa vaimo oli hiukan epäuskoinen.Koneen etupellin korroosionesto on pettänyt.Rumpu on irroitetu rumpukotelosta ja molemmat ovat päässeet poseeraamaan keskelle eteisen lattiaa.


Runsaan 13 vuoden käytön jälkeen pesukoneen rumpukotelo näyttää tältä eikä tuoksu ole välttämättä paras mahdollinen.


Juuri irroitetut laakerit ja niiden irroituksessa käytetyt työkalut. Isompi laakeri on saanut vähän siipeensä epäonnistuneen irroitusyrityksen aikana, mutta pienempi on ihan hyvässä kunnossa (eikä sitä olisi välttämättä tarvinnut vaihtaa).Uusi ulompi laakeri on paikoillaan.


Rumpukotelo on asennettu paikoilleen ja kauluskumi on kiinnitetty. Rungon ruostuneita kohtia on maalattu.Rumpukotelon etupainot on kiinnitetty. Rumpukoteloa tukevat mustat iskunvaimentimet näkyvät alla.Sähkömoottori, lämmitysvastus ja lämpötila-anturi on kiinnitetty.


Takapaino (rumpukotelon päällä), pesuainelokerikko, magneettiventtiili, paineanturi ja letkut on kiinnitetty.


Juuri huollettu pesukone on koeajossa. Ja vaimolle lähti tekstiviesti suoritetusta työstä allekirjoituksella "MacGyver"


Raimon kotiapu ei tee pesukoneen huoltoja. Tässä blogissa mainitut huollot on tehty omalle pesukoneelle vain harrastusmielessä. Raimon kotiapu tekee pesukoneen ja astianpesukoneen asennuksia.

Raimon kotiapu tekee myös kotisiivouksia.tiistai 17. toukokuuta 2016

Raimon kotiapu testaa: Universal Stone yleispuhdistusaine


Raimon kotiapu testasi Universal Stone yleispuhdistusaineen. Universal Stone on myrkytön, hapoton, fosfaatiton ja biologisesti hajoava yleispuhdistusaine. Universal Stone osoittautui testissä oivalliseksi pesuaineeksi.Universal Stone yleispuhdistuaine toimitetaan pahvipakkauksessa, joka sisältää muovipurkkiin pakatun pesuaineen ja kaksi hankaussientä.

Pesuainetta testattiin pinttyneiden kylpyhuonekaakeleiden pesuun. Pesu suoritettiin pakkauksen ohjeen mukaisesti. Kaakeleiden pinttymät lähtivät kokonaan pois ja kaakeleiden alkuperäinen kiilto palautui.Vasemmalla on kaakelit pesun jälkeen ja oikealla ennen pesua. Universal Stone poisti kaakeleista pinttymän ja kaakeleiden lasite tuli taas näkyviin.


Universal Stone on hyvä pesuaine pinttyneiden kaakeleiden pesuun. Koska pesuaineen pääasiallinen vaikutustapa on mekaaninen (hankaus), on pesussa nähtävä hieman vaivaa. Lopputulos on kuitenkin vaivannäön arvoinen.

Universal Stone-yleispuhdistusaineessa on hyvää sen myrkyttömyys ja mieto tuoksu. Ahtaassa ja huonosti tuuletetussa tilassakin pesuainetta on miellyttävä käyttää. Pesuainetta voi suositella niille, jotka haluavat käyttää mahdollisimman luonnonmukaisia, mietoja ja myrkyttömiä pesuaineita.


Raimon kotiapu suosittelee Universal Stone-yleispuhdistusainetta.